Yargıtay: İşe devamsızlık yıllık izinden düşülmez

  İşçi, işe devamsızlık yapsa da gelmediği günler yıllık izninden düşülemeyecek. Yıllık izinlerin kullandırıldığına dair yazılı delil yoksa, kullandırılmamış sayılacak.

  Yargıtay: İşe devamsızlık yıllık izinden düşülmez
  10 Eylül 2022 - 14:08

  Yargıtay işçinin çalışma günleri ile mazeret ve yıllık izinleri birbirinden ayıran bir karara imza attı.

  9. Hukuk Dairesi, işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesinin İş Kanunu’na aykırı olduğuna hükmetti.

  İşveren, işçinin iş akdini feshetti

  İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini öne sürdü.

  Tatilde çalıştı ücretini almadı

  Davacı işçi, fazla çalışma yapmasına, genel tatil ve hafta tatili günlerinde çalışmasına rağmen bu çalışmaların karşılığının ödenmediğini belirtti.

  Yıllık izinlerini kullanmadı

  Davacının yıllık izinlerini kullanmadığını ve kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, izin ücreti, iki aylık iş arama izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ücret alacaklarını talep etti.

  İşveren işçinin devamsızlığını öne sürdü

  İHA'nın haberine göre, davalı işveren, iş akdinin davacının devamsızlık yapması nedeniyle işveren tarafından haklı olarak feshedildiğini, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının tüm haklarının eksiksiz ödendiğini savunarak davanın reddini istedi.

  Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar, temyiz edildi. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

  "Mazeret izni yıllık izin sayılmaz"

  Emsal bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, mazeret izinlerinin yıllık izinden tahsil edilemeyeceğine dikkat çekti.

  Yıllık izin yazılı delille ispat edilmeli

  Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mahkemece bilirkişi raporundaki ikinci seçenekte yapılan hesaplamaya itibar edilmesi de hatalıdır. Çünkü, işçinin yıllık izinlerini kullandığını veya kullandırılmayan izin ücretlerinin ödendiğini işveren yazılı delil ile ispat etmek zorundadır.

  İşçiye çeşitli sebeplerle mazeret izni adı altında verilen izinlerin yıllık izinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

  Devamsızlık yıllık izinden düşülemez

  Yine işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesi İş Kanunu’na aykırıdır."

  Bilirkişi devreye girdi

  Yargıtay'a göre, yapılması gereken, davacının tüm hizmet süresi nazara alınarak hak kazandığı yıllık izin süresinin ve bu süre üzerinden izin ücretinin hesaplanması için bilirkişiden denetime elverişli yeni bir rapor aldırmak ve sonucuna göre talep hakkında bir karar vermek oldu.

  Karar bozuldu

  Hatalı bilirkişi raporuna itibarla, izin ücreti talebinin yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirdi.


  YORUMLAR

  • 0 Yorum