• Reklam

Yargıtay'dan kira artışıyla ilgili emsal karar

Yargıtay, yasada belirtilen yüzde 25’ten daha yüksek zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak ödedikleri kiranın fazla ödedikleri kısmını geri alabileceğine hükmetti.

Yargıtay'dan kira artışıyla ilgili emsal karar
27 Kasım 2022 - 19:10
Konut kiralarındaki artış oranı yasayla yüzde 25 olarak belirlenmişti. Fakat bazı ev sahipleri kira artış oranını uygun olmayan oranda zam yaptı.
Yargıtay, yüzde 25’ten fazla olacak şekilde zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak ödedikleri kiranın yüzde 25’lik artışın üzerindeki kısmını geri alabileceğine hükmetti.
Yüksek Mahkeme’nin 25/05/2021 tarihli kararında; 7161 sayılı kanunun 59. maddesi ile 6217 sayılı kanunun geçici 2. maddesinde, tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre, değişim oranının esas alınacağına ilişkin hükmün, akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, kanunun yayın tarihinden itibaren derhal uygulanması gerekeceğinden, bu itibarla, ilk derece mahkemesince kira bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınarak belirlenen kira bedeli üzerinden, davacının istirdatını istediği alacağın hesaplanarak karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Ayrıca kira bedelinin miktarına ilişkin olarak bir uyuşmazlık bulunup mahkemeye müracaat edildiğine ve kira bedelinin dava yoluyla tespiti istenildiğine göre yeni dönem kira parasının mahkemece hüküm altına alınmasında davacının hukuki yararı olduğu hususu da gözetilerek kira bedelinin tespitine ilişkin bir hüküm kurulmamış olması da doğru değildir denilerek kiracının fazla ödediği paranın iadesini talep edilebileceğine hükmetmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum