• Reklam

TMMOB'dan Kültürpark çıkışı: 'Terra Madre'ye tepki!

Kurul, 'kent parkı' işlevinin zaman zaman göz ardı edildiği alanının kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahip olduğu vurgulanırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bu yıl İzmir Enternasyonel Fuarı ile birlikte kapılarını açan Terra Madre Anadolu için de bu alanın seçilmesi ve belediye birimlerinin alana taşınması üzerinden eleştiriler getirdi.

TMMOB'dan Kültürpark çıkışı: 'Terra Madre'ye tepki!
23 Eylül 2022 - 15:04

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından Kültürpark konulu bir basın toplantısı düzenlendi. 


Kurul tarafından yapılan açıklamada 'kent parkı' işlevinin zaman zaman göz ardı edildiği alanının kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahip olduğu vurgulanırken, Büyükşehir Belediyesi'ne bu yıl İzmir Enternasyonel Fuarı ile birlikte kapılarını açan Terra Madre Anadolu için bu alanın seçilmesi ve belediye birimlerinin alana taşınması üzerinden eleştiriler getirildi. 

Açıklamada, Terra Madre Anadolu'nun Kültürpark'ta yapılması nedeniyle hazırlık sürecinde alanın bir şantiyeye dönüştürüldüğü,  imalatların ekolojik kaygılar gözetilmeden yapılması ve hatta stant ve platformlar için canlı bitkilerin sökülmesinin akıl ve bilimden oldukça uzak bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

TMMOB'un açıklamasında ayrıca, "Belediye birimlerinin alana taşınmasının getirdiği fazla yük göz önünde bulundurularak; Kültürpark'ın taşıma kapasitesini, ekolojik  eşiklerini, flora ve fauna karakterini, hayvan popülasyonlarının yayılımını olumsuz yönde etkileyecek ve taşıma kapasitesini aşacak kapsamlı etkinliklerin bu alandan uzaklaştırılmasına ilişkin kararlı adımlar atılmasıyla ilgili  hem İzmir'i ilkeli yönetmekle görevli kurum ve kuruluşları, hem de İzmir'in doğal ve kültürel değerlerini korumakla görevli kurulları göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

İŞTE O AÇIKLAMA: 

Kültürpark, 86 yıllık varoluş mücadelesi ve yarattığı değerler ile kent ve kentli için vazgeçilemez bir mekan haline  gelmiş ve İzmir'in hatta Türkiye'nin belleğinde önemli bir yer edinmiştir. Bu eşsiz değerin doğal ve kültürel miras  olarak korunması gerekliliği Meslek Odaları, Dernekler ve sivil insiyatiflerce defalarca gündeme getirilmiştir,  getirilmeye devam etmektedir. 420.000 m 2’lik bir alana kurulu olan ve yaklaşık 200.000 m2’lik yeşil alana sahip  olan Kültürpark'ın uzun yıllar boyunca İzmir Enternasyonel Fuarı ve benzeri kapsamlı etkinlikler için kullanılması  sebebiyle, "Kent Parkı" işlevinin zaman içinde göz ardı edildiği ve doğal-kültürel değerlerinin hızla zarar görmesine  neden olduğu defalarca kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

Bu güne kadar çok kez dile getirilen Kültürpark’ın taşıma kapasitesi, ekolojik eşikleri, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı .vb analizler göstermiştir ki, Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun  bir yapıya sahiptir. Hal böyle iken; geçtiğimiz günlerde 91.'si gerçekleştirilen İzmir Enternasyonel Fuarı ve eş  zamanlı olarak ilk kez yapılan Terra Madre Anadolu İzmir etkinliklerinin Kültürpark'a sıkıştırılmasıyla, 2. Derece  Doğal ve Tarihsel Sit statüsündeki alan üzerinde önceki yıllara göre bu yıl çok daha fazla olumsuz etki yarattığı  gözler önündedir.  

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın hazırlık sürecinde Kültürpark alanının adeta bir şantiyeye dönüştürülmesi, alandaki  imalatların ekolojik kaygılar gözetilmeden yapılması hatta stant ve platformlar için canlı bitkilerin sökülmesi akıl ve bilimden oldukça uzak bir yaklaşımın eseridir. "Enternasyonel Fuar" kavramının içini yalnızca konser ve yeme-içme aktiviteleriyle doldurmak, bunları yaparken de ekolojik, güvenlik, kalite, hijyen gibi ilkeleri yok saymak ise  bu kent için hedeflenen gelecek vizyona vurulmuş önemli bir darbedir. 

Tüm bunlara ek olarak bu etkinliğe gıda sağlığı ve güvenliği açısından bakacak olursak, toplumumuzun farklı yaş  gruplarının, farklı kesimlerinin ve kültürlerinin bir araya geldiği bu tür etkinliklerde gıda kaynaklı hastalıkların  yaşanmaması için alınacak önlemlerin genel ve özel çerçevelerde belirlenmesi gerektiğini ve on gün boyunca on  binlerce vatandaşımızın gıda tükettiği bu fuarda sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğunu, halk  sağlığını güvence altına almanın kamunun asli görevi olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda olduğunu  düşünüyoruz. 

İzmir Enternasyonel Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir gibi kapsamlı etkinliklerin Kültürpark gibi 2. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanında yapmak yerine, tıpkı gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi kentin belirli bölümlerine yayılmasını sağlamak birçok faydayı beraberinde getireceği gibi, kent içerisinde sahip olduğu özellikleri itibarıyla "tek" olan alanın da acımasızca tahrip edilmesinin önüne geçecektir. Fuar hazırlıkları kapsamında; onbinlerce metre  kare yeşil alan üzerine kurulan sahne, stant ve platformların yarattığı zararlar, yeşil alan üzerinde yapılan konserlerde bitkisel ve tarihsel ögelerin kullanıcılar tarafından tahribata uğraması, yayılıcı hastalık ve zararlılar  dikkate alınmadan zamansız yapılan palmiye budamaları ve araç/insan yoğunluğunun ekolojik dengeler üzerindeki  olumsuz etkileri sadece zararın görünen yüzüdür.  

Kentin en önemli doğal ve kültürel hazinelerinden biri olan Kültürpark’ın korunması ve geliştirilmesi gerekliliği birçok uzman kurum ve kuruluş tarafından yıllardır dile getirilse de, bu gelişime yön verecek büyük ama basit adımların hala atılamamış olması kent ve kentli açısından kaygı vericidir. Bununla beraber belediye birimlerinin alana taşınmasının getirdiği fazla yük göz önünde bulundurularak; Kültürpark'ın taşıma kapasitesini, ekolojik  eşiklerini, flora ve fauna karakterini, hayvan popülasyonlarının yayılımını olumsuz yönde etkileyecek ve taşıma kapasitesini aşacak kapsamlı etkinliklerin bu alandan uzaklaştırılmasına ilişkin kararlı adımlar atılmasıyla ilgili  hem İzmir'i ilkeli yönetmekle görevli kurum ve kuruluşları, hem de İzmir'in doğal ve kültürel değerlerini korumakla  görevli kurulları göreve davet ediyoruz. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum