• Reklam

Tarkan'ın İzmir'e maliyeti Sayıştay raporuyla ortaya çıktı

Sayıştay tarafından düzenlenen İZFAŞ raporunda, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Tarkan’ın çıkacağı sahnenin çökme olayı da yer aldı. Bu raporla, Başkan Soyer'in 'bedava sahneye çıktı' yalanı tamamen çöktü. Tarkan'ın İzmir'e maliyetinin 45 milyon lirayı bulduğu öne sürüldü.

Tarkan'ın İzmir'e maliyeti Sayıştay raporuyla ortaya çıktı
22 Kasım 2023 - 16:00
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kapsamında sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için Cumhuriyet Meydanı’na doğru kurulan sahne konsere 2 gün kala çökmüştü. Tarkan son anda yapılan düzenlemelerle birlikte Gündoğdu Meydanı’na kurulan sahnede şarkılarını söylemişti.

Bu olay, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ) 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer aldı. Raporda söz konusu sahne işlemleri için S. A. Ses A.Ş. ile 25 Ağustos 2022 tarihinde 17 milyon liralık sözleşme imzalandığı, konsere iki gün kala konserin diğer sahnede gerçekleştirilmesi için 8.5 milyon liralık yeni ek bir sözleşme imzalandığı bilgisi de verildi.
Oganizasyon hizmeti alımının esas kalemi olan sahnenin çatı sisteminin yıkılması sonucunda konserin başka bir sahnede yapılmasının, işin teknik şartname hükümlerine uygun olmadığı belirtilen raporda, bu yüzden üstlenici şirkete cezai işlem uygulanmadığı yazıldı. 
Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

Şirket tarafından düzenlenen etkinlikte idare aleyhine uygulamalar yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmadığı görülmüştür. 

“İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Tarkan Konseri Teknik Organizasyonu ve Kulis İhtiyaçlarının Karşılanması” hizmet alımı işi için S. A. Ses A.Ş. ile 25.08.2022 tarihinde 17.000.000,00 TL tutarlı SAM-2022/138 nolu sözleşme imzalanmıştır. 

Hizmet alımı sözleşmesine göre işin kapsamı 9 Eylül 2022 tarihinde halka açık olarak yapılacak konser alanında sahne kurulumu işleri ile kulis ihtiyaçlarının karşılanmasından oluşmaktadır. Bahse konu alıma ilişkin teknik şartnamede sahne kurulumu, kullanılacak teknik ekipmanlar, kulis ihtiyaçları ayrıntılı olarak detaylandırılmıştır. 

Konser tarihinden iki gün önce yüklenici tarafından kurulan sahnenin çatı sistemin kırılması ve konser tarihine kadar onarılmasının mümkün olmaması nedeniyle sahnede bulunan ve zarar görmemiş ses, ışık sistemleri ile diğer ilgili teknik ekipmanların halihazırda kurulu başka bir sahneye taşınması ve konser organizasyonun o sahnede yapılması konusunda anlaşılmıştır. Yapılan ek sözleşmeye göre konser organizasyonu teknik ekipmanlarının diğer sahneye taşınması, organizasyonun yapılması ve kulis ihtiyaçları için 8.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedel üzerinde anlaşılmış ve ödemesi yapılmıştır. 

Bununla birlikte yüklenicinin sözleşme kapsamındaki hizmetlerini yerine getirilebilmesi için İZFAŞ tarafından 40 kişiye uçak bileti, 60 kişiye konaklama verilmesi suretiyle yüklenicinin İzmir’e ekip yönlendirmesine ilişkin ek protokol 06.09.2022 tarihinde şirket ile yüklenici arasında yapılmıştır.Bahse konu sözleşmenin “Hizmetin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Gecikme Cezası” başlıklı 8.4’üncü maddesinde; “Yüklenici tarafından organizasyon hizmetinin yerine getirilmesi ile birlikte kurulan tüm sistemlerin konserin yeterli sayıda ve nitelikte teknik personeli ile tüm etkinlik boyunca tam ve gereği gibi İZFAŞ’ça hazırlanan program akışına uygun bir şekilde yürütülmesi ve tüm sistemlerin anlık olarak sorunsuz, tam ve gereği gibi çalışması gerekmektedir. Kurulan sistemlerin kuruluş amacına uygun olarak sorunsuz, tam ve gereği gibi bir şekilde çalışması yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda teknik şartnamede belirtilen sistemlerin kuruluş amacı olan konser ve etkinlik programları akışı içerisinde bu etkinliklerin aksatılması ya da ifa edilememesi halinde İZFAŞ’ça yükleniciye herhangi bir uyarı ve ihtar yapılmaksızın etkinlik için kurulan sistemin, sanatçı kaşe bedelinin ve sanatçı tüm giderleri teklif bedeli üzerinden %20 oranında cezai işlem uygulanacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir. 

Asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olup, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinde olduğu açıktır. Bu haliyle yüklenicinin sorumluluğunda olan, kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılmasının şirket aleyhine sonuç doğurduğu görülmüştür. 

Öte yandan söz konusu organizasyon hizmeti alımının esas kalemi olan sahnenin çatı sisteminin yıkılması sonucunda konserin başka bir sahnede yapılması, işin teknik şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda işin teknik şartname hükümlerine göre gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle yükleniciye sözleşmenin ilgili maddesine göre ceza uygulanması gerekmektedir. Ancak böyle bir işlemin yapılmadığı görülmüştür. 

Şirketin kamu sermayeli bir kuruluş olması dolayısıyla kamu kaynağı kullanması göz önünde bulundurularak sözleşmenin ceza hükümlerinin uygulanması, sözleşme ve işin teknik uygulaması gereği yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerin şirket kaynaklarından karşılanmaması gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum