SİT kapsamına alındı! Çivi çakılamayacak

  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararlarla Dikili'de bazı bölgeleri birinci derece arkeolojik SİT alanı ilan ederek koruma altına altına aldı.

  SİT kapsamına alındı! Çivi çakılamayacak
  17 Kasım 2022 - 15:29
  Kültür ve Turizm Bakanlığı, kentteki arkeolojik SİT alanlarına yenilerini ekledi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarihi kalıntıların çıktığı yeni parselleri arkeolojik SİT ilan etti.

  Alınan kararlara göre, Dikili'nin Katıralanı, Demirtaş, Deliktaş mahallelerinde Alman Arkeoloji Enstitüsü Bergama Kazı Başkanlığı tarafından yapılan yüzey araştırmaları sonucunda yapı kalıntıları, teras duvarları ve yerleşim yeri izleri çıktı.

  Başkanlık tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda araştırma yapılan Hazine mülkiyetindeki ormanlık alanlar birinci derece arkeolojik SİT ilan edilerek koruma altına alındı. Taşınmazların tapu kaydına '1. Derece Arkeolojik SİT Alanı' şerhinin konulmasına, koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına ve yapılaşmaya izin verilmemesine, maden ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı benzeri dökülmemesine karar verildi. Öte yandan, zorunlu durumlarda yapılacak olan alt yapı çalışmaları Müze Müdürlüğü'nün ve varsa kazı başkanının görüşüyle koruma kurulunca değerlendirilecek.

  Alınan kararlar şu şekilde:

  - İzmir ili, Dikili ilçesi, Katıralanı Mahallesi, Cintepe Mevkiinde, hazine mülkiyetindeki orman vasıflı 103 ada 107 parselde yer alan, yapı kalıntısının bulunduğu arkeolojik alanın (Buluntu Alanı 7), kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

  - İzmir ili, Dikili ilçesi, Demirtaş Mahallesinde, hazine mülkiyetindeki 210 ada 1 orman parseli ile Deliktaş Mahallesinde, hazine mülkiyetindeki 112 ada 172 orman parseli sınırları içerisinde yer alan, yapı kalıntısı ve teras duvarlarının bulunduğu arkeolojik alanın (Buluntu Alanı 3), kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

  - İzmir ili, Dikili ilçesi, Katıralanı Mahallesinde, hazine mülkiyetindeki orman vasıflı 103 ada 107 parsel sınırları içerisinde yer alan, yapı kalıntılarının ve duvar izlerinin bulunduğu arkeolojik alanın (Buluntu Alanı 8), kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

  - İzmir ili, Dikili ilçesi, Deliktaş Mahallesinde, hazine mülkiyetindeki 112 ada 170 orman parseli sınırları içerisinde yer alan, duvar kalıntılarının ve yerleşim izlerinin bulunduğu arkeolojik alanın (Buluntu Alanı 4), kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, karar eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

  YORUMLAR

  • 0 Yorum