Karaburun planları askıda! İlçe baştan aşağı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile birlikte özel çevre koruma bölgesi olarak belirlenen Karaburun’un beklenen nazım imar planları askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan planlarla birlikte konut, ticaret, turizm, çalışma alanları, sosyal altyapı alanları ve yeşil alanlar düzenlendi.

Karaburun planları askıda! İlçe baştan aşağı değişiyor
04 Ağustos 2022 - 16:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 2019 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilen ‘Karaburun – Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildikten sonra planlama yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Karaburunluların beklediği planları yayımlandı.

Askıya çıkan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre bölgedeki, konut, ticaret, turizm, çalışma alanları, sosyal altyapı alanları ve yeşil alanlar belirlendi.

Plan değişikliğinin getirdiği kararlar şu şekilde:

-Gerek kentsel ve gerekse kırsal yerleşmelerde düzenlemesi yapılmış mevcut konut alanlarının büyüklüğü yaklaşık 284 hektar olup, toplam alan içinde %0,64’lük yer tutmaktadır. Planda düzenlenmiş kentsel-kırsal konut gelişme alanlarının toplam büyüklüğü ise 325,5 hektar olup, toplam içinde %0,73’lük orana sahiptir.

-Planlama alanı içinde bulunan turizm-ticaret-konut karma kullanımlı alanlar dışındaki çalışma alanlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 34 hektar olup, toplam alan içinde %0,08’lik yer tutmaktadır.

-Planda yalnızca sembol olarak gösterilmiş olan tesislerin dışında, alansal olarak tanımlanmış sosyal altyapı alanlarının büyüklüğü yaklaşık 47 hektardır.

-Planlama alanı kapsamında rekreasyon alanı olarak düzenlenmiş en geniş kapsamlı alan, Eski Mordoğan’ın kuzeyinde, Narcissos Pınarı mevkiinde, Dilek Pınarı Koruma Alanına bitişik konumda bulunan alandır. Bu alanla birlikte 1/25.000 ölçeğin gerektirdiği hassasiyette gösterilebilen park ve yeşil alanların toplam yüzölçümü yaklaşık 211 hektardır. Planda toplam büyüklüğü 365 hektara ulaşan açık ve yeşil alanlar içinde, yer verilen diğer açık ve yeşil alan kullanımları ise ağaçlandırılacak alan kararları ve mezarlık alanı kararlarıdır.-Geniş kırsal alanları da kapsayan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı içinde en geniş yer tutan arazi kullanım kararları, orman alanları, mera alanları, doğal karakteri korunacak alanlar, tarım alanları ve zeytinlik alanlardır. Toplam büyüklüğü 42.036 hektara ulaşan bu alanlar, toplam alan içinde yaklaşık %95’lik yer tutmaktadır. Bu oran içinde orman alanları %55,92’lik oranla ilk sırada yer alırken, doğal karakteri korunacak alanlar %23,64’lük oranda, tarım alanları %6,54’lük oranda, zeytinlik alanlar %6,12’lük oranda, mera alanları %2,52’lik oranda yer almaktadır

-Alt ölçekli planlama çalışmaları tamamlanmış, büyük bölümü işletme safhasında olan enerji üretim alanları planlama alanı genelinde 181 hektar alan kaplamaktadır. Bu alanın 25 hektarı güneş enerji santrali, 156 hektarı rüzgâr enerji santrali olarak faaliyet göstermektedir. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum