• Reklam

Alaçatı'da 6 parselde 300 dönüm arazi imara açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yatırımcılara tahsis edeceğini duyurduğunu Çeşme’deki parsellerin imar planları değiştirildi. Plan değişikliği ile birlikte SİT alanlarına otel ve kamp yapılmasının önü açıldı. Büyükşehir Belediyesi plan değişikliği ile ilgili kısmen olumsuz görüş bildirdi.

Alaçatı'da 6 parselde 300 dönüm arazi imara açılıyor
04 Ağustos 2022 - 16:42
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 16 ilindeki 51 kamu arazisini turizm amaçlı yatırımlar için yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edileceğini duyurmuştu. Tahsis edileceği açıklanan taşınmazların aralarında İzmir’in Çeşne, Menderes ve Selçuk ilçelerindeki 11 turizm merkezi de var.

Çeşme tahsis edilecek SİT özelliğine parsellerin yeni imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlandı. Alaçatı Mahallesi, 3791 ada 1 parsel, 3792 ada 1 parsel, 4561 ada 1 parsel, 4562 ada 1 parsel, 4472 ada 1 parsel, 4477 ada 1 parsel ve tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bir ay boyunca askıya çıkarıldı.
Plan değişikliği ile birlikte bu alanlara 5 katlı oteller ve günübirlik turizm tesisleri yapılacak. Plan açıklama raporunda “Plan teklifi kapsamında daha nitelikli ve bölgenin gelişme dinamikleri ile uyumlu turistik tesisler oluşturulabilmesi amacıyla parçalı kullanımlar kıyıya ulaşımı engellemeyecek şekilde bütünleştirilerek turizm tesis alanları ve devamı niteliğinde günübirlik tesis alanları oluşturulmuştur. Plan değişikliği teklifi, ilgili kurumlardan alınan görüşler ve yürürlükteki planlama mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.
Askıya çıkan plan değişiklikleri şu şekilde:
- Nazım imar planı değişikliğine konu alan yukarıda bahsedildiği gibi planlanmış olup, 4472 ada 1 ve 4477 ada 1 parselin yer aldığı planlama alanı; 60,419.44 m2 Turizm Alanı, 7,867.33 m2 Günübirlik Tesis Alanı, 5,317.99 m2 Park Alanı, 1,268.56 m² Ticaret Alanı ve 11,933.20 m2 Yol olarak planlanmıştır.
-4561 ada parsel ve 4562 ada 1 parselin yer aldığı planlama alanı; 72,269 metrekare, turizm alanı, 7.878 metrekare park alanı ve 6,607 metrekare yol planlamıştır.
-3791 ada parsel, 3792 ada 1 parsel ve tescil harici alanın yer aldığı planlama alanı; 50,765.64 m² Turizm Alanı, 24,543.95 m² Günübirlik Tesis Alanı, 30,989.20 m² Park Alanı, 17,446.72 m² Yol ve Otopark olarak planlanmıştır.


BÜYÜKŞEHİR’DEN OLUMSUZ GÖRÜŞ
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşünde ise plan değişikliği ile ilgili görüş yazısında ise sosyal ve teknik altyapı alanlarını azaltıcı olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdi.

Yazıda “Alaçatı Mahallesi 3792 ada 1 parsel, 3791 ada 1 parsel, 4561 ada 1 parsel, 4472 ada 1 parsel, 4477 ada 1 parsel, ve bir kısım tescil harici alana ilşkin olarak hazırlanan ve ilgili yazıda iletilen 1/5000 koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar plan değişikliği önerilerinin ilgili yazı ekinde iletilen öneriye göre emsal değerlerinin düşürülmesi açısından daha olumlu olduğu düşünülmekle birlikte, sosyal ve teknik altyapı alanlarını azaltıcı olması nedeniyle mekansal planlar yapı yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olması ve yapı yoğunulğunu artırıcı, parçacı nitelikte taşıdığı ve emsal teşkil edici olması dikkate alındığında uygun değerlendirilmediği sonucuna varılmıştır" ifadeleri yer aldı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görüş yazısında söz konusu alanları plan açıklama raporunda yer alan bilgilerine aksine 3'üncü derece doğal SİT değil 2'inci derecce doğal SİT olduğu belirtildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum