• Reklam

Sayıştay İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetim raporunu açıkladı

Sayıştay müfettişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı 2020 denetim raporu açıkladı. Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gelir bütçesinin 6 milyar 375 milyar 141 milyon 187 bin lira, gider bütçesinin ise 7 milyar 951 milyon 525 bin lira olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin gelir ve gider arasındaki 1 milyar 576 milyon liralık farkın da borçlanma sağlanıp bütçe denkliğinin sağlandığı vurgulandı.

Sayıştay İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetim raporunu açıkladı
03 Aralık 2021 - 09:21

Sayıştay müfettişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı 2020 denetim raporu açıkladı. Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı gelir bütçesinin 6 milyar 375 milyar 141 milyon 187 bin lira, gider bütçesinin ise 7 milyar 951 milyon 525 bin lira olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinin gelir ve gider arasındaki 1 milyar 576 milyon liralık farkın da borçlanma sağlanıp bütçe denkliğinin sağlandığı vurgulandı.

Sayıştay raporunda; İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına ilişkin kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Parçalara bölünen ihaleler, zarar eden şirketler

Denetim raporunda, “Büyükşehir Belediyesinin iktisadi teşekküllerinin zarar etmesini önleyici tedbirlerin alınmaması, kurum ihalelerinin parçalara bölünmesi, sözleşmeye aykırı olarak yap işlet devret süresinden daha uzun alt kiralamaların yapılması” gibi konular dikkat çekti.

Meclis üyesinden alım yapılması yasaya aykırı

Sayıştay müfettişlerinin raporunda dikkat çeken bir diğer konu da meclis üyesinin ortağı olduğu şirketten hem Büyükşehir Belediyesine hem de ilçe belediyelerine alım yapılması oldu. Raporda bu dururum, “Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında Büyükşehir Belediyesi 33.358,60 TL; Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu ESHOT tarafından 2020 yılında 664.908,63 TL alım yapıldığı görülmüştür. Sonuç olarak büyükşehir belediyesi meclis üyesinin ortağı olduğu şirketten 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak alım yapılmıştır” şeklinde ifade edildi.

Sayıştay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı denetim raporundaki bulgular şunlar:

-Bir Vakıf Lehine Verilen İntifa Hakkının Amacına Yönelik Bir Girişimde Bulunulmamasına Rağmen Büyükşehir Belediyesi Tarafından İntifa Hakkının İptal Edilmemesi.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine ait Aydın’da Bulunan Taşınmazların Kurum Kayıtlarında Yer Almaması.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Ait İstanbul’da Bulunan Taşınmazın Üçüncü Şahıslar Tarafından Kullanılması.

-Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kamulaştırılan Taşınmazlar Üzerinde Bulunan İntifa Hakkının Kaldırılmaması Sebebiyle İdare Tarafından Taşınmazlardan Faydalanılmaması.

-Büyükşehir Belediyesi Taşınmazının Ticaret Merkezi Yapılması Adına Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılması Sonucu Taşınmazdan Faydalanılamaması.

-Belediye Tarafından İnşa Ettirilen Taşınmazın Üçüncü Şahıslarca Bedelsiz Kullanılması.

-Büyükşehir Belediyesine ait iki Taşınmazın İzbeton AŞ’ye İhalesiz Tahsis Edilmesi ve Üzerine Şirket Tarafından Sanayi Tesisi İnşa Edilmesi.

-Pınarbaşı Motor Sporları Yarış Pistinin Üzerinde Bulunan Taşınmazın Belirli Kısmına Otobüs Garajı

Yapılması Sebebiyle Pist Güzergahının Değiştirilmesi ve Pistin Tamamının Yenilenmesinin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılması.

-Bir İlçe Belediyesi Arsası Üzerine Büyükşehir Belediyesi Tarafından Ruhsatsız Bina Yapılması, Ruhsatsız Binanın Bir Vakfa Ortak Hizmet Protokolü ile Tahsis Edilmesi ve Enerji Giderlerinin İdare Tarafından Karşılanması.

-Taşınmazların İşgaliye ile Kullandırılması.

-Yap İşlet Devret Modeliyle İnşa Edilen İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Kar Payı Ödemelerinin Süresinde Gerçekleştirilmemesi ve Personelce Kontrollerinin Yapılmaması.

-İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Ruhsata Aykırı Yapılar Olması.

-Sözleşmeye Aykırı Olarak Yap İşlet Devret Süresinden Daha Uzun Alt Kiralamaların Yapılması.

-Büyükşehir Belediye Meclis Üyesinin Ortağı Olduğu Şirketten Alım Yapılması.

-Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi Gereken İlçe Belediye Otogar Alanının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kamulaştırılması.

-İzmir Konak Eski Balık Halinin (Konak Pier) İşletme Sözleşmesine Uygun Olarak Sigortalatılmaması ve Sigorta Kontrolünün Yapılmaması.

-Kira Süresi Sona Eren Taşınmazın İhaleye Çıkılmadan Kira Süresinin Uzatılması ve Ecrimisil Yoluyla Kullandırılması.

-İlçe Belediyelerinin Görev Sahasına Giren Yerlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Asfalt ve Parke Yapılması.

-Opera Binası Yapım İşinde Konsorsiyum İçin Elzem Olan Özel Ortağın Hakkının Uzman Olmayan Ortağa Devredilmesi.

-Hafriyat Alanlarının Etkin Olarak Kullanılmaması ve Hafriyat Gelirlerinin İlçe Belediyelerince Toplanması.

-Büyükşehir Belediyesinin İktisadi Teşebbüslerinin Sürekli Zarar Etmesini Önleyici Tedbirlerin Alınmaması.

-Belediye Şirketinin İşlettiği Otoparklara Akıllı Otopark Sistemlerinin Kurulumu, Yazılımı, Bakımı ve Onarımının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılması.

-Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Bir Kısmına Ait İlan Reklam Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatlarının Yapılmaması.

-Büyükşehir Belediyesi Tasarrufunda Bulunan Reklam Alanlarının İşletilmemesi Nedeniyle Gelir Kaybı Yaşanması.

-Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması.

-İdarenin Yapım İşlerinde Kontrol Görevlisi Olarak Çalışan Personelin Aynı Anda İşin Başında Bulunamayacak Şekilde İş Yükü Tesis Edilmesi.

-Büyükşehir Belediyesine Kontrollük Hizmeti İçin Verilen Araçların Amacı Dışında Kullanılması.

-İdare Tarafından Tahsil Edilmesi Gereken Alt Yapı Faaliyet Bedellerin Fiili Durum Üzerinden Hesaplanmayıp Proje Üzerinden Alınması.

-Kurum İhalelerinin Parçalara Bölünmesi.

-Yapım İşi ile İlgisi Olmayan İş Kalemlerinin İş Artışı Kapsamında Yaptırılması.

YORUMLAR

  • 0 Yorum