• Reklam

Müfettişler, Buca Belediyesi hesaplarında 2.2 milyon lira eksik tespit etti

Buca Belediyesinin 2020 Sayıştay Raporunda kurumun “Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler” hesabında 2 milyon 216 bin TL’lik eksiklik tespit edildi. Sayıştay raporunda ayrıca Buca Belediyesinin 2020 yılı giderlerinin 361 milyon 426 bin TL, gelirlerinin ise 311 milyon 479 TL olduğu vurgulandı. Giderlerin gelirlere göre 50 milyon TL fazla olduğu dikkat çekti.

Müfettişler, Buca Belediyesi hesaplarında 2.2 milyon lira eksik tespit etti
07 Aralık 2021 - 10:54 - Güncelleme: 07 Aralık 2021 - 12:12

Sayıştay müfettişlerinin 2020 yılı raporunda Buca Belediyesi ile çarpıcı ifadeler yer aldı. Buca Belediyesinin ortağı olduğu şirketlerinde bulunan toplam sermaye tutarı ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının uyuşmadığının tespit edildiğinin ifade edildiği raporda, 2 milyon 216 bin 377 TL eksik bulunduğu belirtildi.
Sayıştay raporunda ayrıca Buca Belediyesinin 2020 yılı giderlerinin 361 milyon.426 bin 17 TL, gelirlerinin ise 311 milyon 479 bin 618 TL olduğu vurgulandı. Giderlerin gelirlere göre 50 milyon TL fazla olduğu dikkat çekti.
Buca Belediyesi için Sayıştay’ın hazırladığı raporda, “Kurumun 2 şirkette ortaklığı bulunmakta ve bu şirketlerdeki toplam sermaye miktarının mali tablo ve yevmiye kayıtları ile belediyenin ortak olduğu şirketlerin sermaye hareketlerine ilişkin karar, bilanço ve sicil gazetesi bilgilerinin incelenmesinde 27.800.135,18 TL olduğu görülmüştür. Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere Belediyenin 2020 yılı bilançosunda ‘241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında’ 27.800.135,18 TL borç bakiyesi vermesi gerekirken, 25.583.757,48 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla “241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nda” 2.216.377,7 TL tutarında eksiklik bulunmaktadır” ifadeleri dikkat çekti.
Kesinleşen Sayıştay İlamları yerine getirilmemiş
Raporda ayrıca şu bilgiler de yer aldı; “Kişilerden Alacaklar Hesabında kayıtlı bulunan Sayıştay ilamlarının tahsilatlarının takip ve tahsilinin sağlanmadığı görülmüştür.  6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun Sayıştay İlamlarının İnfazı başlıklı 53’üncü maddesinde ‘Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur’ hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, Sayıştay ilâmları kesinleştikten sonra Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince yerine getirilir. İlamların yerine getirilmesini izlemekten, ilamların gönderildiği idarelerin en üst amiri sorumludur.”
 
Sayıştay’ın Buca Beleyesinde tespit ettiği bulgular şöyle:
 

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
 2. Taşınmaz Değer Tespit Çalışmalarının Tamamlanmaması
 3. Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 4. Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedelleri Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması
 5. Maddi Duran Varlıkların Bir Kısmı için Amortisman Ayrılmaması, Amortisman Ayrılan Bazı Maddi Duran Varlıklara İlişkin Amortisman Tutarlarının ise Hatalı Olması
 6. Belediyenin Şirketlerdeki Sermaye Tutarı ile Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Uyuşmaması
 Diğer Bulgular
 1. Kiraya Verilen ve Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazların Nazım Hesaplarda İzlenmemesi
 2. Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Yerine Getirilmemesi
 3. Bütçe Emanetlerine Alınan Tutarların Hak Sahiplerine Ödenmesinde Öngörülen Sıraya Uyulmaması
 4. Geriye Dönük Yevmiye Kaydı Yapılması
 5. Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümler Konulması

 


YORUMLAR

 • 0 Yorum