Esnafa vergi desteği, yıllık beyanname kalktı

Çiftçi, esnaf gibi üretim ve ticaret sektöründeki kesimlere vergi indirimleriyle dolaylı destek içeren torba yasa Meclis’ten geçti. Yapılan düzenlemeyle, 850 bin civarındaki küçük esnafın kazancı gelir vergisinden muaf tutuldu.

Esnafa vergi desteği, yıllık beyanname kalktı
16 Ekim 2021 - 09:02
Vergi yasalarında kapsamlı düzenlemeler getiren 65 maddelik paket Meclis’ten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle yasaya göre kazançları ‘basit usulde’ kabul edilen mükellefler gelir vergisi ödemeyecek.

Yıllık beyannamenin kalkmasıyla küçük esnaf artık yıllık beyanname vermeyecek. Diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle hükümet, basit usulde çalışan esnafa yönelik 235 milyon liralık vergi gelirinden vazgeçti. Devletten çiftçilere yapılan destek ödemelerinden gelir vergisi kesilmeyecek. Kamu kurumları tarafından tarımsal destekler üzerinden yapılan kesintiler çiftçiye iade edilecek. Bunun için üreticinin yetkili vergi dairesine başvurması ve dava açmaması veya açılmış davadan vazgeçmesi gerekiyor. Bu konuda idarece de açılmış davalar da sürdürülmeyecek.

Vergi işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeyi azaltmak amacıyla fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulacak. Fiziki dairenin şubesi olarak yetkilendirilecek elektronik vergi daireleri ile kayıtlı mükellefler işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek. Vergi incelemeleri “uzaktan” yapılabilecek. Bu amaçla elektronik defter ve belgeler, dijital veri depoları ile teknolojik ekipman kullanılacak. Bu amaçla yasaya “elektronik defter beratı” ve “elektronik muhasebe fişi” tanımları eklendi.

Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve nakit kullanımının azaltılması amacıyla vergiden muaf esnaftan yapılan mal veya hizmet alımlarının belgesi gider pusulasının yerine geçecek. Bunun için belgenin bank, ödeme kuruluşları ve PTT aracılığıyla düzenlenmesi gerekecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası fatura hükmünde olacak. Esnafın ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak.Cumhurbaşkanı’nın Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yetkisi de genişletildi. Cumhurbaşkanı, yasada katalog halinde düzenlenen mallar için belirlenen matrahların alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar değiştirebilecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde, “Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için” denildi.

Fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarifesinde olan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tiplerinden aynı oranda vergi alınacak. Ayrıca motor silindir hacmine ve ÖTV matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlar tek oran üzerinden vergilendirilecek.

Varlık yönetim şirketlerine 5 yıl süreyle uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirildi. Çifte vergilendirmeden kaçınmak amacıyla başvuru şartları genişletildi. Mükellefler, çifte vergilendirmeye dair “kuvvetli emareler bulunduğu” iddiasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum