• Reklam

Depremzedeler için emsal artışları mahkemelik oldu

Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için getirdiği parsel artışı kararını “yürütmeyi durdurma” talebiyle mahkemeye taşıdı.

Depremzedeler için emsal artışları mahkemelik oldu
12 Ocak 2022 - 17:17

İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyeleri Meclisi Bayraklı’da depremden etkilenen vatandaşları ilgilendiren emsal artışı parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 olarak belirledi. TMMOB İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesine gönderilmek üzere bu kararın yürütmesinin durdurulması için başvurdu.

Yoğunluk artışı yeni felaketlere yol açar

Dava dilekçesinde şu ifadeler dikkat çekti: “Deprem sonrası oluşan tablo dikkate alındığında İzmir’de; kent planlamasının önemsenmesi, özellikle kent merkezlerinde belirli nüfus ve yapı yoğunluk değerlerinin aşılmaması gerektiği, ulaşım altyapısının yeniden ele alınması gerektiği, deprem sonrası toplanma alanlarının yetersiz olduğu, sağlıklı ve güvenli konut hakkının her yurttaşın temel hakkı olduğu, ilerde yaşanacak depremlerde “imar barışı” nedeniyle çok daha ağır bir tablonun oluşabileceği dikkate alındığında, idarelerin sorumluluklarını yeniden hatırlamaları gerekmektedir. Söz konusu sorumluluklarda önemli bir paya sahip İzmir Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrasında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını odağına alarak İzmir kentine müdahale etmesi gerekirken bilimsel dayanaktan yoksun şekilde yapılan yoğunluk artışının yeni felaketlere neden olacağı açıktır.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum