Reklam
Mehmet ŞENGÜN

Mehmet ŞENGÜN


YKS 2019 DEĞERLENDİRMESİ

21 Haziran 2019 - 12:16

YKS 2019, 14 ve 15 haziran günleri yapılan sınavlarla tamamlandı.

Her zaman olduğu gibi hatalı sorunun çıkması, sınav hazırlama sürecinde bir takım aksaklıkları ortaya çıkarmış, bu sürecin bilimsel ve teknik yöntemlerle yönetilmediği kuşkusunu doğurmuştur.

Öğrenciler, kafalarındaki pek çok soru işaretiyle sonuçların açıklanmasını bekleyecekler. Yorucu ve yoğun olarak sınav odaklı bir süreçten sonra, kısa bir süre dinlenme fırsatları olacak.

Sonuçlar açıklanınca da, ayrı bir telaş ve hengame olan tercih dönemi başlıyor. Kısa bir sürede tamamlanan bu dönem, üniversite seçme tercih sıralaması derken en az sınav kadar yorucudur.

Son olarak yerleştirme sonuçları açıklandığında, öğrenciler için sınav süreci de bitmiş olacak.

TYT ve AYT geçen yılki gibi süre ve uygulama olarak aynı ancak soru niteliği olarak farklılıklar gösteriyor. Testler için genel bir değerlendirme yapacak olursak:

 

TÜRKÇE

TYT'di sorular geçen yıla göre biraz daha zor ve birbirine yakın cevaplar fazla. Sorular uzun olduğu için okumak ve yanıtlamak zaman alıyor. Öğrencilerin fazla zaman kaybettikleri bir bölüm olmuş. Soruların çoğunluğu, cümlede, sözcükte ve paragrafta anlam üzerine kurgulanmış. Yazım noktalama ve ses konularından 5, dil bilgisinden 7 soru sorulmuş.

AYT kısmında da öğrencileri ayrıştıracak sorular yok. Edebiyat testinde bilgi gerektirmeyen, yorumla çözülebilecek genel sorular mevcut. Bu durum, sayısaldan istediği başarıyı yakalayamayan sayısal öğrencileri için avantaj yaratıyor ÖSYM öğrencilerin "okuduğunu yorumlama" konusuna öncelik vermiş. Gecen yıla göre de bu bölümdeki Türkçe soruları sayı olarak bir soru azaltılmış. TYT sınavının belirleyicisi olarak Türkçe testi ortaya çıkıyor.

 

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler-1 testinde geçen yıl olmamasına rağmen bu yıl yorum sorusuna yer verilmiş. Kalan sorular ise geçen yılla örtüşüyor.

 

MATEMATİK

TYT soruları ezberden değil de günlük hayatta ilişkilendirilen sorulardan seçilmiş. Sorular uzun ve paragraf şeklinde olmalarına rağmen matematik kısmı kolay olmuş. Ancak geometri kısmı biraz daha sor seçilmiş. Bazı sorular da şekillendirilerek sorulmuş.

Matematiğin bir sorusu hatalı bulunup iptal edildi. Sorularda okuduğunu anlama üzerinde durulmasıyla, sözel beceri ile sayısal becerinin bir arada kullanılması beklenmiş. Geometri sorularında ayırt edici, birden fazla kazanımı ölçen sorular var. AYT bölümünde TYT kapsamında bir kaç soru var. Sorular bilgi üzerine kurgulu. ÖSYM, temel tanım ve teoremleri kullanma ve bunları analiz etme üzerine ağırlık vermiş. Bir çok soru, hem bilgi hem de iyi bir yorumlama gücü gerektirmekte. Matematik kısmında zor sorular fazla. Geometri soruları matematiğe göre kolay. Geometri soru sayısı 7'ye indirilmiş Ayrıca geometri kısmında, soru sayısı olarak analitik geometrinin ağırlığı değişmemiş. AYT sınavının da belirleyicisi olarak matematik testi ortaya çıkıyor.

 

FEN BİLİMLERİ

TYT'de sorular, gündelik yaşamla ilgili, kavramları bilme ve bunları günlük yaşamla ilişkilendirme üzerine kurgulanmış. Bu bölümde sorular kolay olarak seçilmiş.

AYT'de ise Fizik soruları bütün müfredatı kapsayacak şekilde. Sorular hem yorum hem de işlem yapma yeteneğini ölçüyor. Kimya'da organik kimya soru sayısı bir azaltılmış. Biyolojide daha çok bilgi soruları var. Şekilli ve sıralama soruları da sınava konmuş.

 

Sonuç olarak, zaten bu sınav bir sıralama sınavıdır. Eğitim sistemindeki müfredata uygun. Ancak öğrencilerin okullardaki eğitim süreçlerinde kullanılan eğitim materyallerinde, bu soru sorma tarzına uygun şekilde örnek sorular ve alıştırmalarla desteklenmediği kesin.

Umarım önümüzdeki sınavlarda, öğrencilerin okul temelli bir öğrenme modeliyle, gerekli eğitim materyalleri ile desteklenerek, sınava hazırlanmaları sağlanır. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum