Reklam
Mehmet ŞENGÜN

Mehmet ŞENGÜN


ORTAÖĞRETİMDE YENİ EĞİTİM MODELİ

24 Mayıs 2019 - 15:27

Türkiye'nin eğitimdeki sorunları gün geçtikçe derinleşiyor. Her bakanın reform adı altında yaptığı yüzeysel çalışmalar günümüzde eğitimdeki çıkmazın başlıca sebeplerinden biri. Eğitim, yapısal değişimler ve dönüşümler olmadan bu kronik sorunların aşılabileceği bir alan değildir.

Bu reformcu bakanların en sonuncusu Prof. Dr. Ziya Selçuk da kendinden öncekilerin izlediği yolu takip etmekte ısrarcı. Milli Eğitim Bakanı  Prof. Dr. Ziya Selçuk, bakan olduktan kısa bir süre sonra, ortaöğretim sisteminde köklü değişikler yapılacağına dair görüşlerini kamuoyuna  sunmuştu. Bu arada kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar yüzünden yapılacak yeni çalışmayla eğitimin sorunlarına köklü bir neşter vurulacağına dair beklentiyi arttırmıştı. Nihayet merakla beklenen  “Yeni Ortaöğretim Sistemi” yakın zaman önce, bir sunumla Bakan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni program, toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılanmasına rağmen özellikle eğitim camiasında kuşkuyla karşılandı. Farklı cenahlarda tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştiriler genel olarak programın günümüzdeki değişim ihtiyacını karşılayamayacağı noktasında yoğunlaştı. Programın eksiklikleri bir bir ortaya konmaya başlandı.

Benim de bahsedeceğim belirsizlikler ve eksik kısımlar, eğitim camiasındaki eleştiri başlıklarında oluşacak.

Öncelikle, yeni uygulanacak bir programın bütün paydaşlarıyla değerlendirildikten sonra, uygulamaya geçirilmesi en önemli bilimsel basamaklardan biridir.

Sistemin planlanması, akademisyenlerin ve uluslararası uzmanların katılımı ile gerçekleştiğinin belirtilmesine rağmen, bu uzmanların kim oldukları açıklanmamıştır. Programın, planlanması aşamasında, sahadaki uygulayıcı eğitimcilerin, velilerin, eğitim sendikalarının görüşü alınmamıştır. Bu durum, sunulan programı daha ilk baştan sakatlamıştır. 'Ben yaptım, oldu' yaklaşımıyla ortaya konulan bu program, beraberinde uygulama ve adaptasyon sorunları getirecektir.

Yeni programa şöyle bir göz attığımızda, haftalık ders saati lise 4. sınıfta 24 saat olarak görülüyor. Ancak diğer sınıflarda ders seçimlerindeki belirsizlik, haftalık ders saati toplamı konusunda bizi kuşkuya düşürüyor.

Bu belirsizliğin yanı sıra, açıklanan ders çizelgelerinde, okul türü ayrımı yapılmamış. Meslek liseleri gibi, diğer okul türlerinde nasıl bir değişikliğe gidildiği belirtilmemiş. Okul türleri değiştirilmeden bu programın nasıl uygulanacağı belirsizdir. Geçtiğimiz yıl okul türlerinde kısmi bir şekilde yapılan değişikliklerin, bu yıl da sürdürülüp sürdürülmeyeceği bilinmiyor.

Taslakta yeni başlıklar altında eklenen derslerin içerikleri bilinmemektedir. Çizelgeyi inceleyenler de içerik hakkında ancak ders isimlerinden çıkarım yapabiliyor. Örneğin, bazı fen grubu dersleri, hem fizik hem kimya hem de biyoloji derslerinin alanına giriyor. Bu derslerin nasıl bir müfredatla işleneceği belli değil. Yeni tanımlanan dersler için, farklı branşlar mı açılacağı da konusunda tatmin edici emareler göremiyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde de “Medya Okuryazarlığı” gibi büyük beklentilerle sunulan ancak beklentileri karşılamamış dersler de bulunuyor.

Ders seçiminde öğrenci sayısı ve öğretim materyaline bakılmadan isteyen her öğrenciye istediği seçmeli dersin açılıp açılmayacağı da bilinmiyor.

Mevcut okulların altyapılarında günümüzde bile büyük farklılıklar bulunuyor. Okulların altyapılarının nasıl eşitleneceği de açıklanmamış.

Etkinlik bölümünde, fiziksel aktivitelere önem verileceği belirtiliyor ancak beden eğitimi dersi seçmeli dersler grubuna alınmış.

Bu bakımdan “Yeni Ortaöğretim Sistemi Taslağı” çok fazla eksiklik ve belirsizlik içermektedir. Taslak, uygulayıcıları olan eğitimciler ile birlikte çalışarak, yeniden gözden geçirilmeli ve içinde barındırdığı belirsizlikler ile eksik kalan kısımlar, bir an önce giderilmelidir. Dünyadaki gelişime ayak uydurabilmemiz için, eğitim sisteminde zaman lüksümüz bulunmuyor.

Sonuç olarak, yeni öğretim programları eğitimin ve öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir içeriğe sahip değil. Bu programın geçmiş yıllardaki kredili sistemin makyajlı bir hali olduğu ortada. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Geniş kapsamlı bir eğitim programı için eğitimin bütün bileşenleri seferber edilmeli ortak akılda buluşulmalıdır. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum