Reklam

İzmir Hilton'un altındaki rezalet

İzmir'de 1987 yılında ilk adımı atılan 30 yıllık Hilton Oteli'nin 16 Ekim'de kapatılacağının açıklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bunca yıl zarara uğratıldığının hikayesi ortaya çıktı.

İzmir Hilton'un altındaki rezalet
19 Eylül 2020 - 14:04 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 - 17:31

İzmirli avukat Senih Özay, kapanma kararının ardından başlattığı araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Hilton Oteli’nin kapanma kararı ile gündeme gelen kamu hakları ile ilgili mücadele başlatan Avukat Özay'ın Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü ve TBMM gibi kurumlara gönderilmek üzere dilekçeler hazırladı. Sonucunda da konu yargıya taşınacak.
İşte Senih Özay'ın yaptığı araştırma ve açıklaması:

KAMUOYUNA…
İzmir’de, Alsancak’ta Hilton Oteli kapanıyor denilince 30 yıllık hikayesine merak saldık…
Meğer neler varmış? Büyükşehir Belediyesi’nin otelin arsasını hediye etmiş. Otel otopark gelirinin yarısını veririm sana yetsin demiş. Ve hiç vermemiş. Şimdi Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticilerine, valilere, bakanlara, uyuyanlara bulaşmayalım mı?
1. 16/04/1987 tarihinde Amerika Delaware Eyaleti Hukuku'na bağlı olan Hilton International Co. ve yine Delaware Eyalet Hukukuna bağlı olan General Dynamic Corparation, Büyük Lüksemburg Dükalığına bağlı Shaker Holding yanlarına Mehmet Nazif Günal beyefendiyi ve ayrıca onun şirketi olan Günal İnşaat Sanayi Ticaret Aş.’yi alarak Büyükşehir Belediyesi’ne kapısından girip “Sen Alsancak’ta 1919 Ada ve 6 parseldeki 6605.75 m2’lik arsanın mülkiyet hakkını bize verirsen biz de Günal İnşaat’la binayı yapar, Hilton’u işletir, İzmir’de de turizmi geliştiririz, otopark gelirinin % 50’sini de Büyükşehir Belediyesi’ne kaydırırız” diyerek harekat başlatmışlar.
2. Bu projede öne çıkan Hilton Worldwide Manage Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan ve Yönetici Mustafa Fadlullah Cerrahoğlu ve Işık Filiztekin gibi üst düzey yöneticilerle bilgi almak amacıyla bir toplantı, görüşme çabası içine girilmiştir.
3. Şirketin sermayesi 22.060.000 doları kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi’ne 5.184.000 hisse, Günal İnşaata 1.820.00 hisse, Hilton Yabancı 1.706.000 hisse, Hilton Türkiye 500.000, General 2.206.000$, Lüxemburg 8.824.00 $‘lık hisse kurulmuş. Belediyenin edimi ise arsayı tedarik etmesi şeklinde olmuştur.
4. Toplam maliyet planı 65.000.000 dolar olup o tarihte dolar 800 liradır. İnşaat Günal tarafından 36.150$ olarak düşünülmüştür.
5. Ahmes Khalifa ve Cary Victor’dan oluşan bir icra komitesi kurulmuştur.
6. İhtilaf halinde Londra Uluslarası Ticaret Odası'nın tahkim ve uzlaşma kurallarının uygulanacağı belirlenmiştir.
7. 33 yıllık bir hikayesi olan Hilton dosyasını, otel spor salonunu Covid-19 ile birlikte kapatıp ardından da ekonomik olarak gerilemeye başlayınca Ekim ayında tamamen kapanması gündeme gelince incelemeye aldık.
8. Büyükşehir Belediyesi’nin 33 yıl boyunca arsasını verdiği dev Hilton Oteli'nden bir kuruş alıp almadığını merak ettik. Almadığını öğrenince alması gerektiğine ve alınmamasının sorumlularına takıldık.
9. Büyükşehir Belediyesi’nden, Hilton’a mülkiyetini devrettiği arsa karşılığı sözleşmeye bağlanan otopark gelirlerinden hiçbir bedel alamayışında şirket genel kurullarında hisse artışları sırasında sıfırlanmaya nasıl yol açıldığına dair bilgi ve belgelerin istenmesine dair dilekçe hazırladık.
10. Maliye Bakanlığı’na 33 yıl boyunca gelir-gider bilançolarının ortaya çıkarılmasını Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre tarafımıza cevap verilmesini isteyen dilekçemizi hazırladık.
11. Baro Başkanlığı’na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na; daha çok hukuki yardım yapılarak Ekim ayında terk edileceği, kapanacağı bildirilen Hilton Oteli için belki rehabilitasyona esas olmak üzere tespit, belki zeminde 30 yıl evvel belediyece şirkete tahsis edilen tapu varlığının istirdadı, tazminatı, varsa vergi kaçağı takibi konularında avukat grubu kurulmasını ve yardım edilmesi talebimizi ilettik.
12. Büyükşehir Belediyesi-Hilton'un 30 yıllık ilişkisine dair İçişleri Bakanlığı’nın teftişlerinin raporlarını isteyen dilekçeyi hazırladık.
13. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan projeyle ilgili sözleşme ve değiştikleri örneklerini isteyen dilekçeyi hazırladık.
14. T.C. İzmir Valiliği’nden, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ortak olduğu Hilton projesindeki otopark gelirleri tahsiline ilişkin dosyanın suretinin gönderilmesini isteyen dilekçeyi yazdık.
15. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın mali işler teftiş raporlarını isteyen dilekçeyi hazırladık.
16. Şehir Plancıları Odası’na başvurarak yapının 6605.75 m2 mülkiyeti devredilen arsasıyla inşaatın kar transfer edileceği bildirilen 1000 arabalık çok katlı otoparkının, 30.500 m2 olan 400 odasının, çatı restoranın, 16.000 m2’lik mağazalarının, 10.000 m2’lik iş merkezinin değerlendirilmesini isteyen dilekçemizi hazırladık.
17. Şehir Plancıları Odası’na imar planında yapılan değişikliklerle daha önce uygulanmamış bir şey yaparak Hilton’un etrafındaki kaldırımların sıfırlanmasının nasıl mümkün olduğunu soran dilekçemizi hazırladık.
18. 16/04/1987 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları’nın ve Belediye Meclis Üyeleri’nin adları ve soyadlarını talep eden dilekçeyi hazırladık.
19. Konuyla ilgili TBMM’de soru önergesi verilmesi için tasarı ve başvuru dilekçesini hazırladık.
20. Bu konuda gerçeğin ortaya çıkması için Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın 9. maddesine göre İzmir Valiliği nezdinde “HİLTON OTELİNİN 33 YILLIK GEÇMİŞİNİN EKONOMİK, POLİTİK HİKAYESİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI” örgütünün kurulması hazırlığını yapmaktayız.
21. Stajyer avukatlar bu olaya ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu üzerinden hukukumuzu araştırmaktadırlar.
22. Stajyer avukatlar Hukukumuzdaki Gabin Kurumu'nu araştırmaktadırlar.
23. Stajyer avukatlar bu konuda İzmir’in vicdanının sosyolojik ve psikolojik yönlerini ortaya çıkarmak üzere araştırma yapmaktadırlar.
24. Medyanın ilgisini sağlayan bir dosyanın hazırlanıp medyaya sunulması için hazırlıklar yapılmaktadır.
25. Kent Konseyi'nin, Mimarlar Odası'nın, Baro'nun, Kültürpark Platformu'nun, Mali Müşavirler Odası'nın ve alakalı STK’ların bir toplantıda bir araya gelerek tartışması çalışması başlatılmıştır.
26. Amerikalılar İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu konuyu taşımak için gerekli çalışmalarımızı başlattık.
 Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'ne (INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS) doğrudan başvuru hakkına yalnızca Amerika Kıtası Komisyonu ve Amerika Sözleşmesi'ne taraf devletler sahiptir. Bir birey, grup veya organizasyon ise, şikayetini öncelikle Inter-American Komisyonu'na iletmeli (İNSAN HAKLARI AMERİKAN SÖZLEŞMESİ "SAN JOSE PAKTI, KOSTA RİKA" Madde 61/1).
Şikayet belirli şartları karşılarsa, Komisyon davayı Mahkemeye gönderecektir.
Norm şöyle;

Madde 61
1. Yalnızca Taraf Devletler ve Komisyon Mahkemeye dava gönderme hakkına sahip olacaktır. (UCM’yi andırıyor…Onun Savcısının yerine Komisyon filtre olmuş)
2. Mahkemenin bir davayı görmesi için 48. ve 50. maddelerde belirtilen prosedürlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Normları şöyle;

Madde 48
1. Komisyon, bu Sözleşme ile korunan haklardan herhangi birinin ihlal edildiğini iddia eden bir dilekçe veya iletişim aldığında, aşağıdaki şekilde hareket edecektir:
a. Dilekçe veya yazışmanın kabul edilebilir olduğunu düşünürse, iddia edilen ihlallerden sorumlu olduğu belirtilen devletin hükümetinden bilgi isteyecek ve dilekçe veya iletişimin ilgili kısımlarının bir kopyasını bu hükümete sunacaktır. Bu bilgiler, her bir vakanın koşullarına göre Komisyon tarafından belirlenecek makul bir süre içinde sunulacaktır.
b. Bilgi alındıktan sonra veya belirlenen süre geçtikten ve bilgi alınmadıktan sonra, Komisyon, dilekçenin gerekçesinin mi yoksa iletişim stilisti mi olduğunu tespit eder. Aksi takdirde, Komisyon kaydın kapatılmasını emredecektir.
c.Komisyon ayrıca daha sonra alınan bilgi veya delillere dayanarak dilekçe veya yazışmanın kabul edilemez veya usulsüz olduğunu beyan edebilir.
d.Kayıt kapatılmadıysa, Komisyon, gerçekleri doğrulamak için, tarafların bilgisi dahilinde dilekçe veya iletişimde belirtilen konuları inceleyecektir. Gerekirse ve tavsiye edilirse, Komisyon, etkin bir şekilde yürütülmesini talep edeceği bir soruşturma yapacak ve ilgili devletler ona gerekli tüm kolaylıkları sağlayacaktır.
e.Komisyon, ilgili devletlerden herhangi bir kalıcı bilgi vermelerini isteyebilir ve talep edilmesi halinde sözlü beyanları dinler veya ilgili taraflardan yazılı beyanlar alır.
f.Komisyon, bu Sözleşmede tanınan insan haklarına saygı temelinde konunun dostane bir şekilde çözülmesine ulaşmak amacıyla ilgili tarafların emrinde olacaktır.
2.Bununla birlikte, ciddi ve acil durumlarda, Komisyon'un devletin önceden rızasıyla bir soruşturma yürütebilmesi için, herhangi bir ihlalin iddia edildiği gibi, yalnızca kabul edilebilirliğin tüm resmi gerekliliklerini yerine getiren bir başvuru veya tebligatın sunulması gerekir.

İZMİR'DEKİ HİLTON OTELİ KRİZİNİ ALACAK-BORÇ-TAZMİNAT KONULARINI AMERİKAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BU ŞEKİLDE TAŞIMAYI DÜŞÜNÜYORUZ.

Avukat Senih Özay
Stj. Av. Anıl Kayışoğlu
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum