Reklam

2 milyar liralık koyun, 277 milyona satışına yargı engeli

2.1 milyar TL ile Bodrum'un en değerli arazilerinden Cennet Koyu'ndaki 700 dönümlük arazinin 277 milyon liraya Mehmet Cengiz'le Fettah Tamince'ye satılmasını Danıştay ikinci kez iptal etti.

2 milyar liralık koyun, 277 milyona satışına yargı engeli
14 Şubat 2020 - 18:09

 

Bodrum-Cennet Koyu'ndaki arazinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 yılında; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’ye satılmasına ilişkin kararı ikinci kez iptal etti.

Önce satış yapıldı, sonra ipotek kondu

Birgün gazetesinden Uğur Şahin’in haberinde, 2.1 milyar TL değeri olduğu belirtilen ve söz konusu şirkete 277 milyon liraya satılan arazi için, Ziraat Bankası’ndan usulsuz kredi kullanıldığı ileri sürüldü. Haberde yer alan detaylara göre Ziraat Bankası, Cengiz ve Fettah Tamince’ye sadece imzalarına karşılık ihale bedeli olan 277 milyon TL kredi verdi. Alıcılar Cengiz ve Tamince, Ziraat Bankası’ndan aldıkları kredi ile ihale bedeli olan 277 milyon TL’yi Özelleştirme İdaresi’ne ödedi. Arazinin tapusu, 5 Temmuz 2013’te Cengiz ve Tamince üzerine geçirildi. Bundan 3 gün sonra, Ziraat Bankası tarafından taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolar bedelli ipotek tesis edildi.

Daha önce de iptal kararı verildi

Danıştay 13. Dairesi, Muğla’nın Bodrum ilçesinin en değerli arazisi olarak nitelendirilen Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazinin özelleştirilmesini ikinci kez iptal etti. Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’ye ait Bodrumbir isimli şirketinin Ziraat Bankası’ndan kredi çekerek aldığı arazinin özelleştirilmesine ilişkin daha önce de iptal kararı verildiği ancak idarenin görevini yerine getirmediği ileri sürüldü.

2 milyar lira değerinde

Ahmet Toker ve Süheyla Kasal isimli yurttaşlar, avukat Şükrü Üstek aracılığıyla; özelleştirmenin önüne geçmek için açtığı ‘tapu iptali’ ve ‘tescil’ davası sonrasında mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verdiği ve kararın Özelleştirme İdaresi’ne tebliğ, faks ve telefon aracılığıyla bildirildiği belirtilen haberde, ancak buna rağmen arazinin satışının gerçekleştiği kaydedildi. Özelleştirme İdaresi’nin ayrıca, 12 Temmuz 2012’de açılan ‘tapu iptali’ ve ‘tescil’ davasında taraf sıfatı olmadığı halde davalının yanında yer almak için [fer’i müdahale] talepte bulunduğu belirtildi.

Bodrumbir Turizm AŞ’nin sahipleri Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince

Bu noktada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davalı Hazine’nin itiraz etmemesi nedeniyle kesinleşen ‘ihtiyati tedbir’ kararına karşı süre aşımına rağmen, bir haftalık itiraz süresi dışında itirazda bulundu. Bunun üzerine 11 Ekim 2012’de itiraz görüşüldü ve ‘ihtiyati tedbir’ kararı daha önce ihalenin yapılmaması için tedbir kararı veren hâkim tarafından kaldırıldı. Yargıtay’a yapılan temyiz ve karar düzeltme başvurularının da reddine karar verildi. Bu aşamada söz konusu yargıç için HSK’ye yapılan itirazlar da sonuçsuz kaldı. Cennet Koyu üzerindeki ihtiyati tedbirin kaldırılması üzerine, 5 Temmuz 2013’te taşınmaz, Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’ye devredildi. Cengiz Holding’in sahip olduğu TMC Mazıdağı Fosfatları isimli şirketin ortakları arasında yer aldığı Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince idi.

ÖİB, kesinleşmiş iptal kararını uygulamadı

Bodrum’un en değerli arazinin özelleştirilmesi yargıya taşındı. 423 sayılı parsele dair ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 8 Aralık 2016’da ‘iptal’ kararı verdi. Bunun üzerine Özelleştirme Yüksek Kurulu, kesinleşmiş iptal kararını uygulamadı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, “İptal kararı ile ilgili olarak bir işlem yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesine” karar verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bu kararı da yargıya taşındı. Danıştay 13. Dairesi 7 Kasım 2019’da ikinci kez Cennet Koyu’nun satış yoluyla özelleştirilme kararını iptal etti. Ancak idareler, yargı kararına rağmen hâlâ hiçbir işlem yapmadı.

Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle

Bunun üzerine yapılan ihaleyi Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’nin kazanmasıyla ihale bedeli olan 277 milyon TL’nin Cengiz ve Tamince tarafından Özelleştirme İdaresi’ne ödenmesi gerekiyordu. Ancak Cengiz ve Tamince, ihale bedelini Ziraat Bankası’ndan kredi kullanarak temin etti. Bankalar yasa gereği satış işlemi ile ipotek işlemini tapuda eş zamanlı olarak yetine getirip, satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçiriyor. Ancak burada böyle olmadı. Ziraat Bankası, Cengiz ve Fettah Tamince’ye sadece imzalarına karşılık ihale bedeli olan 277 milyon TL kredi verdi. Alıcılar Cengiz ve Tamince, Ziraat Bankası’ndan aldıkları kredi ile ihale bedeli olan 277 milyon TL’yi Özelleştirme İdaresi’ne ödedi. Tapu, Cengiz ve Tamince üzerine 5 Temmuz 2013’te geçirildi. Bundan 3 gün sonra, Ziraat Bankası tarafından taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolar bedelli ipotek tesis edildi.

Tapu harcı dahi ödemediler

Av. Üstek, “Cengiz ve Tamince bugün için değeri ipotek bedelinden az olmamak üzere 2 milyar 100 milyon TL değerindeki taşınmazı ceplerinden bir kuruş dahi çıkmadan satın almışlardır. Devlete ait taşınmazı, devlete ait Ziraat Bankası’ndan kredi temin ederek devletin kurumu olan Özelleştirme İdaresi’ne yatırmak suretiyle ve tapu harcı vs. ödemeden devralmışlardır. Özelleştirme işlemleri vergiden muaf olduğu için tapu harcı dahi ödenmemiştir” dedi.

Tamince’den Cennet Koyu ve 'tapu harcı' açıklaması

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Danıştay’ın ikinci kez iptal ettiği Bodrum-Cennet Koyu’ndaki arazi tahsisiyle ilgili açıklama yaptı. Arazinin alımında tapu harcı ödenmemesinin kanun gereği olduğunu ifade eden Tamince, ‘’Kanunda özelleştirme uygulamaları kapsamında yapılacak taşınmaz devirlerinde tapu harcı alınmayacağı açıkça belirtilmiştir’’ ifadelerini kullandı.

Tamince’nin yaptığı açıklama şöyle:

''12 Temmuz 2012 tarihinde kapalı turlar ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 9 firma teklif vermiş, bunlardan 4’ü açık artırmaya katılmıştır. İhale 277 milyon TL’lik en yüksek teklifle kazanılmıştır. Açık artırma sonucu 277 milyon TL’lik (o gün USD kuru 1.8 TL iken, bugün USD kuru 6.05 TL’dir) büyük bir meblağ harcanan ve Turizme kazandırmaya çalıştığımız alanla ilgili olarak yaklaşık 8 yıldır yaşanan süreçte hem maddi ve hem de manevi anlamda mağduriyet yaşamaktayız.’’

Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Ancak özellikle haberin sonunda “Tapu harcı dahi ödemediler” ara başlığı ile belirtilen bölüme ilişkin olarak, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN (KANUN NO: 4046) Muafiyet başlığı altında yeralan 27. Maddede belirtildiği üzere,

MADDE 27 - a) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemler (Değişik ibare: 5398 - 3.7.2005 / m.9) "(danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözleşmeler dahil)" Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (Ek ibare: 5398 - 3.7.2005 / m.9) "İdarenin taraf olduğu dava ve takiplerde, İdare her türlü harçtan muaftır. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür."

şeklinde düzenlenmiştir. Nitekim, bahse konu yazınızın son cümlesinde de “özelleştirme işlemleri vergiden muaf olduğu için tapu harcı dahi ödenmemiştir” şeklinde bu yasal hükme atıf yapılmıştır.''


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum